Asli Caglar

openFrameworks/ playing video (instructables)

#include “testApp.h” //————————————————————– void testApp::setup() { serial.setup(“/dev/tty.usbserial-FTFMV6XM”,9600); //to define the serial connection ofBackground(255,255,255); //to define the background (white) currentVideo = 0; //0. //to play the video when the program starts working for(int i = 0; iloadMovie(“movies/oto.mp4″); movies[0]->stop(); movies[1]->loadMovie(“movies/gida.mp4″); movies[1]->stop(); movies[2]->loadMovie(“movies/seks.mp4″); movies[2]->stop(); movies[3]->loadMovie(“movies/aile.mp4″); movies[3]->stop(); movies[4]->loadMovie(“movies/cocuk.mp4″); movies[4]->stop(); movies[5]->loadMovie(“movies/kirmizi.mp4″); movies[5]->stop(); movies[6]->loadMovie(“movies/animasyon.mp4″); movies[6]->stop(); movies[currentVideo]->play(); randomSecond = int(ofRandom(0,int(movies[currentVideo]->getDuration()/10)))*10; //to generate […]

openFrame Code/ Instructable

#include “testApp.h”   //————————————————————– void testApp::setup() { serial.setup(“/dev/tty.usbserial-FTFMV6XM”,9600); //to define the serial connection   ofBackground(255,255,255); //to define the background (white) currentVideo = 0; //0. //to play the video when the program starts working      for(int i = 0; i<7; i++) { movies[i] = new ofVideoPlayer(); // to define the number of movies (7) } […]

processing.

import processing.video.*; void draw() { background(0); image(videos[current], 0, 0, width- 1, height-1); if(videos[current].time()%10 > 9.5) { int newAd = int(random(0, lengths[current]-9)); newAd -= newAd%10; //% – modulus videos[current].jump(newAd); } //println(videos[current]); } void movieEvent(Movie m) { m.read(); println(m); } void remoteInput() { if(inByte >= ‘0’ && inByte <= ‘9’) { command = command + inByte; } […]

Processing Code

Bu hafta RC-5 kod çözücüden gelen veriyi processingde görmeyi ve bir veri geldiğinde video oynatma komutunu vermeye çalıştım. Farklı tuşlara basınca usb porttan farklı veriler geldiğini algılayabiliyor. Klavyeden de farklı tuşlara basıldığında farklı videolar oynatabiliyor. 3. kodda da 2sini bir araya getirmeye çalıştm. Şu anda kumandadan felen veriyi algılayıp farklı tuşlara basınca farklı videoları açıyor. Fakat […]