Fırat

Fırat Günal

Verba volant, scripta manent (Söz Uçar Yazı Kalır) Yazılı ve görsel medyada her gün onlarca tartışma programı yayınlanmakta ve bu programlarda katılımcılar akıllarına gelen her cümleyi kurmakta. Bu durumda, dönemin ruhuna göre konuşmalar büyük tezatlar içermekte. Bu yüzden söz uçar yazı kalır söyleminden yolla çıkarak, Türk siyasi tarhinde yaşanan darbelerin komutanlar tarafından halka duyurulan bildirilerini […]

Fırat Günal

Proje Bu sene Va 401 dersi için daha önce derste de gösterdiğim video gibi çalışan bir proje tasarlamaktayım. Kısaca kullanıcıdan herhangi bir yazıyı alıp, belli kutular içinde farklı tarzlarda layoutlara yerleştirecek bir sistemden bahsetmekteyim. Böylelikle bu proje kapsamında tipografi, video montajı, kod yazılımı ve web design gibi alanlarda kendimi geliştirebileceğime inanmaktayım. 12. İstanbul Bienali 12. İstanbul Bienali […]