Remote Control/ RC-5

Consumer IR, consumer infrared ya da CIR, terimleri kablosuz bağlantı ya da infrared manyetik bağlantı sağlayabileceğimiz bağlantı şekillerinden bahsederken kullanılan terimlerdir. Bu bağlantı şekilleri daha çok televizyon kumandalarında kullanılır. Bunun dışında bilgisayarlarda da kullanılan bir bağlantıdır. Örneğin televiyon kumandasında kanalı değiştirmeye yarayan tuşa basıldığında gelen frekans, bilgisayarda başka bir işlemi yapmak için kullanılabilir. Bu gelen verilerin hızı, dalga genişliği ve gücü kullanılan CIR protokolüne göre değişiklik gösterir. NEC, RC-5, RECS-80, RC-6, S-link, IrDA kullanılan değişik protokollerden bazılarıdır.

Bunlar arasında en yaygın kullanılanlardan biri RC-5’tir. Bu protokol 1980’lerde Philips tarafında geliştirilmiştir. Daha sonra pek çok Avrupa ülkesinde ve Amerika’da dab u protokol ile uyumlu sistemler geliştirilmiştir. RC-5 çoğunlukla video ve ses sistemlerinde kullanılmaktadır. RC-5’in diğer protokollere göre avantajı her türlü CD çalar ile uyumlu kullanılabilmesidir.

RC-5 protokolüyle çalışan kumandadan gelen veri, üzerinde uyumlu infrared alıcı olan kod çözücü ile algılanır Bu kod çözücü gelen frekansları kare dalgaya çevirir. Bu kare dalgaların farklı genişlikleri vardır. Bundan dolayı farklı tuşlara basıldığında farklı genişlikte kare dalgalar oluşur. Bu kare dalgaların sayı karşılıkları vardır. Bu veriler RS-232 adı verilen bir ikilik sistemi olarak algılanır. Bu system 1997’den beri kullanılmaktadır. Daha sonra bir RS-232/ USB converter kullanılarak kod çözücü bilgisayara bağlanabilir. Ve kumandadan değişik tuşlara basınca gönderilen değişik frekanstaki veriler bilgisayar ekranında görüntülenebilir.

Bilgisayarlarda kullanılan en basit komut verme yöntemleri mouse ve keyboard olduğu için bu kumandadan gönderilen veriler, mouse ya da keyboard komutu olarak bilgisayara algılatılırsa daha sonra örneğin, a tuşuna baştığında 1. Videoyu oynat şeklinde bir komut verilebilir.

http://en.wikipedia.org/wiki/Consumer_IR

http://en.wikipedia.org/wiki/RC-5

Leave a Reply