Anket Değerlendirme

Yaptığım anket 10 sorudan oluşuyor. Bu anketi kuracağım enstalasyondaki farklı kanalların içeriklerine karar verebilmek için yaptım. İlk 4 soru ile ankete katılanlarla ve televizyon izleme alışkanlıklarıyla ilgili genel bilgi edinebilmeyi amaçlıyorum. Daha sonraki 6 soru ise reklamlardaki farklı sektörler, kullanılan teknikler, reklamlardaki olay kurguları, reklamlarda oynayanların cinsiyetleri, görsel elemanlar gibi konularda izleyicilerin dikkatini çeken konuları belirlemek amaçlı sorular. Bu soruların çoğu “sıralama” şeklinde cevaplanacak sorular. Bu soruların cevaplarına göre en çok dikkat çeken ya da en az dikkat çeken konuları belirleyip kanal içeriklerini ona göre oluşturacağım.

1.soruda ankete katılanların cinsiyet dağılımını belirlemeyi amaçlıyorum. Bu ankete toplamda 68 kişi katıldı. Katılımcıların 46%’sı yani 31 tanesi kadın; geriye kalan 54%’ü yani 37 kişi erkekti.

2.soruda ise katılımcıların televizyon izleme alışkanlıklarını öğrenmeyi amaçladım. Bu sorudan elde ettiğim verilere göre katılımcıların 46%’sı yani 31 kişi haftada 7 saatten az televizyon izliyor. Haftada 14-21 saat arası televizyon izleyenler ise katılımcıların 40%ını ( 27 kişi) oluşturuyor. Katılımcıların 9%’u (6 kişi) haftada 28-42 saat televizyon izliyor. Haftada 49-63 saat televizyon izleten sadece katılımcıların %1’ini ( 1 kişi) oluşturuyor. Haftada 63 saatten fazla izleyenler ise katılımcıların 4%’ünü ( 3 kişi) oluşturuyor. Bu sorudan çıkardığım sonuç da ankete katılanların çoğunlukla televizyonu haftada 7 saaten az ya da 14-21 saat izlediği yönünde. Çoğunluk yoğun bir şekilde televizyon izleyici değil.

3.soruda katılımcıların ne tür program izlemeyi tercih ettiklerini öğrenmeyi amaçladım. Bu sorudan çıkan sonuçlara göre de katılımcıların izledikleri programları çoktan aza doğru sıralamak mümkün. Katılımcılar haberler, diziler, talk showlar, tartışma programları, yarışma programları, belgeseller ,magazin programları, kadın programları , evlendirme programlarını ( çoktan aza) izlemeyi tercih ediyorlar. Sonuç olarak en çok haberleri en az da evlendirme programlarını izlemeyi tercih eden katılımcılar ankete katılmış.

4. soruda katılımcıların televizyon reklamlarına karşı tutumlarını belirlemeyi amaçladım. Katılımcıların 27%’si (18 kişi) “Kanalı değiştiriyorum, başka beğendiğim bir program arıyorum” seçeneğini işaretledi. 45%’i (30 kişi) ise “Kanalı değiştiriyorum, başka kanallarda ne olduğuna bakıyorum, daha sonra izlediğim kanala geri dönüyorum.” Seçeneğini işaretledi.21%’i (14 kişi) ise “Kanalı değiştirmiyorum, televizyon dışında başka işlerimle uğraşıyorum.” Seçeneğini işaretledi. Katılımcıların sadece 7%’si (5 kişi) ise “Kanalı değiştirmiyorum, reklamları izliyorum.” Seçeneğini işaretledi. Bu sorudan çıkardığım sonuca göre de katılımcıların 93%’ü reklamları dikkatli bir şekilde izlemiyor. 7%’si ise reklamları izliyor.

5.soru ise reklamlarda hangi sektörün daha çok dikkat çektiği ile ilgili bir soru. Otomotiv, Gıda, GSM Operatörleri, Bankacılık, Temizlik, Kişisel Hijyen, Kozmetik, Beyaz Eşya, Mobilya sektörleri ( çoktan aza) dikkat çekiyor.

6. soruda ise reklamlarda hangi yaş gruplarının daha çok dikkat çektiğini öğrenmeyi amaçladım. En çok dikkat çeken grup 0-5 yaş arası çıktı. 54% ‘ü (21 kişi) en çok 0-5 yaş grubunun reklamlarda dikkat çektiğini belirtti. Katılımcılar en az dikkat çeken yaş grubu olarak da 45-65 yaş grubunu işaretledi.

7.soruda en çok hangi cinsiyetin dikkat çektiği sorulduğunda ise katılımcıların 83%’ü (52 kişi) kadınların dikkat çektiğini; 17% (11 kişi) ise erkeklerin dikkat çektiğini belirtti.

8.soru ise reklamlarda hangi insan ilişkilerinin kullanıldığı ile ilgili bir soruydu. Cintellik (53%) ve aile (50%) en çok dikkat çeken insan ilişkileri olarak işaretlendi. İş ilişkisi ise (7%) olarak en az dikkat çeken olarak belirlendi.

9.soru ise reklamlarda en çok dikkat çeken renk ile ilgiliydi. Katılımcıların 63%ü en çok kırmızı rengin dikkatlerini çektiğini belirtti. En az dikkat çeken renk olarak da 15% ile yeşil renk belirlendi.

10.soru ise relamlarda kullanılan tekniklerle ilgiliydi. 68%’in dikkatini animasyon tekniğinin kullanıldığı reklamlar çekiyor. Animasyon tekniği, videodan daha etkili, ve daha akılda kalıcı bir teknik olarak seçildi.

Leave a Reply