Yazılı Belge

Sözlü tarih çalışmalarında röportajı yapılan katılımcılardan daha sonrasında kendi hayat hikayelerine dayanan bir takım soruların olduğu bir form doldurması isteniyormuş. Bunu da kendi projeme uygulayabileceğimi düşündüm. Hayatlarındaki belli başlı noktalara odaklanarak yapılacak röportajlar sonunda, bir de katılımcıyı daha somut veriler ile tanımlayan bir formun varlığı o kişinin daha doğru bir şekilde tanınmasına yol açarak, karakteri hakkında daha çok bilgi edinmemizi sağlar ve yapılan röportajları da daha anlamlı bir hale getiri. Bu yüzden katılımcının yaşı, doğum yeri, doğum tarihi, yakınlarının ölüm tarihleri, hayatlarındaki diğer önemli tarihler, daha önce çalıştıkları iş yerleri, okul durumları, medeni durumları gibi somut bilgilerin yazılacağı bir belgeyi izleyiciye göstermek mantıklı olacaktır. Ayrıca bunun katılımcının kendi el yazısıyla ve kendi dikkat çekmek istediği noktalarla sunulacak olması da daha büyük bir işlevsellik katacaktır.

Leave a Reply